Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert

Biram uspeh!
Sve što teorija zna i što praksa može!

Posmatranjem tržišta a vođeni ličnim i iskustvom brojnih relevantnih poslovnih ljudi, primetili smo da postoji priličan nesklad između znanja koje stičemo formalnim obrazovanjem i realnim tržišnim potrebama koje zahtevaju funkcionalno, praktično znanje podržano veštinama koje su sistematizovane u brojne alate.

Nakon dugogodišnjeg praktičnog iskustva, iskustva poslovnog trenera u radu sa stotinama kompanija i bogatog preduzetničkog iskustva, Dragiša Ristovski dolazi na ideju da osnuje Akademiju komercijalne komunikacije u martu 2012. godine.

 Cilj je bio da se kreira sveobuhvatni projekat poslovne edukacije koji svojim trajanjem, formom, kvalitetom programa i konceptom daleko prevazilazi standardne kurseve i seminare. Tada je počela sa radom prva generacija kao pilot projekat od 6 meseci koja je trasirala put današnjij Akademiji poslovnih znanja i veština.

Gde smo danas?

Danas se Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert sastoji iz 6 studijskih programa koja objedinjuju sva potrebna teorijska i praktična znanja koja su vam potrebna za obavljanje poslovnih aktivnosti.


Akademija komercijalne komunikacije

Osnovni cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan rad u prodaji i pregovaranju kao i da im omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnim radnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje poslovanje.
1. Vrhunska prodaja kao rezultat sistematizacije prodajnih kompetencija i procesa
2. Alati komercijalne komunikacije u funkciji pospešivanja prodaje i efikasnog pregovaranja

Akademija Menadžerskih Veština 

Namenjena svima onima koji su u svakodnevnom poslovanju upućeni na organizaciju radnih zadataka, na vođenje ljudi, projekata i koji preuzimaju odgovornost za rezultate i materijalna sredstva (menadžeri, preduzetnici, rukovodioci, direktori kao i svi oni koji se pripremaju za pomenute pozicije). Sastoji se iz dva studijska programa:
1. Kako postati efikasam menadžer - Lider
2. Strateško upravljanje poslovanjem - Novi biznis modeli, nove znanja za održivo poslovanje


HR akademija

Dugogodišnje iskustvo D.R. Gilbert grupe u selekciji, regrutaciji i motivaciji zaposlenih, kao i pokretanje specijalizovane HR agencije za eksternu HR podršku, HR Professional Solution koja posluje u okviru D.R. Gilbert grupe, su otvorile vrata za kreiranje još dva studijska programa, u saradnji sa ekspertom iz ove oblasti Natašom Stamenković:
1. Akademija za razvoj HR profesionalaca
2. Akademija za razvoj HR eksperata