Hotel Management Akademija - Upis u toku!
O programu

Polaznici HM Akademije dobijaju:

  • Praktična znanja i veštine
  • Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj formi
  • Diplomu Akademije poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert
  • Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R. Gilbert centra  (ova opcija je rezervisana samo za najbolje)

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije je 6 meseci.

Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika (testiranje nije obavezno). Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D.

Najnoviji program Akademije! Da hoteli ne budu samo „hladne zgrade“ koje broje zvezdice, već da kljućna stvar bude OSEĆAJ koji gosti ponesu u interakciji sa osobljem.