ONLINE Akademija: prodaja, pregovaranje i komunikacija


Pregled modula

 1. Kako sagledati prodaju iz ugla koji kreira najbolje rezultate i ispratiti nove prodajne trendove
 2. Efikasni alati za procenu i kvalifikaciju kupaca i sagovornika (prvi ključni element komericjalne komunikacije)
 3. Veština uticaja (algoritam) kao moćan alat u prodaji i pregovaranju – I deo (drugi ključni elemet komercijalne komunikacije)
 4. Veština uticaja (algoritam) kao moćan alat u prodaji i pregovaranju – II deo
 5. Sistematizacija prodajnih koraka u algoritam uticaja
 6. Kako efikasno privući nove kupce – akvizicija novih kupaca – I deo
 7. Kako efikasno privući nove kupce – akvizicija novih kupaca – II deo
 8. Kako efikasno uspostaviti most poverenja sa kupcima?
 9. Kako efikasno prepoznati potrebe kupaca ključnim komunikacijskim veštinama
 10. Efikasna prezentacija rešenja i proizvoda
 11. Efikasno rešavanje prigovora koji se tiču cene
 12. Veština zaključivanja prodaje
 13. Uvod i značaj pregovaranja u prodaji i poslovanju
 14. Kako efikasno upravljati fazama pregovaračkog procesa
 15. Prodaja sa svrhom – jedini koncept održive prodaje
 16. Rešavanje reklamacija u prodaji

Akademija D.R. Gilbert, u saradnji sa Stopanskom komorom Makedonije, je kreirala intenzivni koncept ONLINE treninga koji počinje u septembru 2021. i traje 2 meseca. Planirano je 8 ONLINE viđanja od po 2 modula u trajanju od 2,5 sata. Svakom učesniku su obezbeđeni materijali u PDF formatu za svako predavanje. Na kraju svih obuka učesnici imaju opciju da polažu, takođe online, što nije obavezno. Svi učesnici dobijaju diplomu Akademije poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert.

Vrednost ONLINE Akademije je 450€.

Informacije i rezervacije mesta:
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+ 381 62 235 913